Energieverbruik juli 2017 - december 2021

Vergunningstraject

Oktober en november gebruiken we voor opstellen tekeningen e.d.
Ook het nodige overleg gehad met ambtenaren van de gemeente Rhenen over de interpretatie van bestemmingsplan.
Omdat het hier gaat om bouwen op een hoek van twee straten zijn er meer mogelijkheden (en moeilijkheden of beter geformuleerd uitdagingen!).