Energieverbruik juli 2017 - december 2021

zondag 3 juni 2018


1 jaar wonen in ons duurzame huis. (14 juni 2017)

Wij wonen 1 jaar in ons “duurzame” huis.
Dan komt ook de vraag naar voren of het beeld, zoals wij dat bij de start van de bouw voor ogen hadden, strookt met onze ervaring van 1 jaar 

wonen. Antwoord: Ja!

 

 

Leverde de experimentele bouwwijze (wanden en dak van stro elementen) extra aanloopproblemen op etc.? Beantwoording van deze vragen is voor een deel subjectief; slechts energiegebruik is heel objectief te bepalen. De eerste jaarafrekening van de energieleverancier geeft daar een heel concreet antwoord op.
Voor het subjectieve deel kunnen wij het volgende melden: wij wonen met plezier in een comfortabel en behaaglijk huis. Ook tijdens de vorstperiode in februari 2018 was het aangenaam wonen.

de eerste strowanden zijn geplaatst


Wij hebben de nodige aanloopproblemen gekend. Constateren daarbij dat de meeste problemen niets met de experimentele bouwwijze te maken hadden. Het aantal is niet meer dan bij het geheel traditioneel gebouwde buurhuis.
De zinsnede bij de aankondiging in Programmatips voor de tv-uitzending van Binnenstebuiten onderschrijven wij nog steeds:  “… laten ze zien dat duurzaam gebouwde huizen er ook nog eens fraai kunnen uitzien.” 

Voor het objectieve deel,  “is het energieneutraal?”, is het antwoord ondubbelzinnig “ja”!
In het eerste jaar van bewoning hebben de zonnepanelen meer energie opgewekt dan wij hebben verbruikt; de energieleverancier heeft ons de terug geleverde Kwh uitbetaald … …! Ruim € 100,--.
Voor een woning, zoals wij nu bewonen, is een energielast van € 180,- per maand een reëel bedrag. Wij hebben nu € 0,00 energielasten per maand gehad. Betekent dat op jaarbasis een bedrag van ruim € 2.000,-- beschikbaar is om de investering in energiebesparende apparatuur (warmtepomp) en energie producerende apparatuur (zonnepanelen), in totaal netto ca. € 17.000,--, mee terug te betalen.


Voor meer details van energiegebruik en rendement warmtepomp wordt verwezen naar de pagina “ervaring,  getallen en feiten na  1 jaar bewoning”.Zie ook uitzending Binnenstebuiten van 25 januari 2018 over ons huis.
     https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/strobalenhuis-in-achterberg

 

Eind december 2017

Ook het Heutgraafpad heeft een "echte" bestrating!


  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2017


Tuin is aangelegd; nu nog groeien.

30 oktober 2017

Aanleg van de tuin is begonnen.

30 oktober 2017


14 juni 2017. We zijn verhuisd!Voor het bouwtraject zie volgende bladzijde "voortgang bouw".

Begin juni 2017.

                                           Bouwen met stro elementen!
Hoe veilig is bouwen met stro?
Iedereen kent het verhaal van de drie biggetjes. Het ene biggetje bouwt een huisje in stro, het andere eentje in hout en het laatste biggetje gaat voor een stenen woonstee. Hoe sterk een stenen en houten woning is weten we wel ongeveer, maar hoe zit dat nu eigenlijk met stro?
Test laat zien: minstens 90 minuten brandbestendig! Zie link:

Zo is het 31 maart 2017

 Na twee keer een huis van een tekening gekocht te hebben wilden wij nog graag een keer zelf een nieuw huis laten bouwen.
Dat lijkt zo mooi ... ...
We hebben onze droom in actie omgezet en de "nachtmerrie" is (nog) uitgebleven 😊

September 2015 kochten we een perceel grond, toen nog bebouwd met mais, in het bestemmingsplan "Klein Binnenveld".           zie: www.kleinbinnenveld.nl


Wat willen we bouwen was nu de vraag.
Uitgangspunten werden:
1. levensloopbestendig
2. veel zon en licht
3. duurzaam/energieneutraal
Tijdens het voorbereidingstraject werden we ook geprikkeld/enthousiast om het huis waar mogelijk duurzaam en ecologisch te bouwen en daarmee een kleine bijdrage te leveren aan een gezond leefklimaat, ook in de toekomst!
Zie de aparte pagina voor het hoe en waarom van duurzaam, ecologisch en de cijfers van isolatiewaarden.

Het resultaat van overleg, ontwerpen, eisen bestemmingsplan, bouwbesluit etc. leidt tot dit ontwerp:

Dit zijn de partners waarmee wij "ons avontuur" aangaan.

 Nominatie Nederlandse Bouwprijs 2017:
Straw Blocks Systems, onze leverancier van de stro elementen, is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2017.
Uit het juryrapport:
Straw Blocks voegt een nieuwe vorm van vergroening toe aan het bouwproces. Een restproduct, stro, wordt hoogwaardig ingezet. In vergelijking met conventionele muren realiseert Straw Blocks, met gebruik van minder bouwmaterialen gezonde (ademende), goed isolerende en betaalbare muren.
        zie verder: www.strawblockssystems.nl 
 

Zie de volgende pagina's voor meer informatie en over de voortgang van de bouw.